Livetstid
Duarvardenvackerblomma

 

DU ÄR VÄRD EN VACKER BLOMMA

 

Du är värd en vacker blomma

nej inte en, utan många.

Tillhör du gruppen ”fromma”

eller är din tro svår att fånga ?

 

Från nåden är du aldrig skild

oberoende av styrkan i tron.

Som del av en gudomlig bild

bör du lyssna till din inre ton.

 

I Skaparens kärleksfulla blick

är du alltid lika värdefull.

De dagar som kom och gick

finns till för din egen skull.

 

 

/ Kjell Olof Bohlin /

HemOmKontaktBöckerPoesikortFotopoesikortFotokortIngegärdProgramBildgalleri

Duarvardenvackerblomma