Livetstid
Varjedagimittliv

 

VARJE DAG I MITT LIV

 

Biblisk bakgrund: Psalm 23

 

Herren är min medvandrare

och följer osäkra steg

genom frågor och förväntan.

 

Av det jag bäst behöver

fattas ingenting.

 

Han visar väg

till den gröna ängen

och låter mig ostörd dricka

av källans friska vatten.

Ängen och källan

inbjuder till vila.

 

Han är vägledaren

som vill mitt bästa

och alltid håller sina löften.

Vi viskar varandras namn.

 

Om mörka känslor kommer,

när hopplösa tankar hälsar på,

behöver jag inte upp.

Den gode Herden finns

tätt intill mina behov.

 

Hans närhet ger mod.

Hans omtanke skapar glädje.

Hans sällskap ger dagen ljus.

 

Varje dag i mitt liv

möter jag välsignelse

som skapar ögonblicksglädje

och ger morgondagsmod.

 

/ Kjell Olof Bohlin /

HemOmKontaktBöckerPoesikortFotopoesikortFotokortIngegärdProgramBildgalleri

Varjedagimittliv