Livetstid
Vagagapavatten

 

VÅGA GÅ PÅ VATTEN

 

 

Våga lämna

säkra positioner

och trygga platser.

Förankring vid traditioner

kan binda dig

vid gårdagen.

 

Våga det uppbrott

som utmanar till mognad.

Att stanna kvar

i minnen och längtan

är att återvända

till önskedrömmar.

 

Våga gå på vatten.

Den som söker

fast mark under fötterna

står still på samma plats.

Mitt i det hotfulla

möter du liv i rörelse.

 

 

/ Kjell Olof Bohlin /

HemOmKontaktBöckerPoesikortFotopoesikortFotokortIngegärdProgramBildgalleri

Vagagapavatten