Livetstid

Program med Kjell Olof Bohlin

1/ Lyriska blommor i hjärtats trädgård

Dikter från det inre landskapet : Lyssnandets blomma, Trons blomma, Medkänslans

Blomma, Trygghetens blomma, Gudsbildens blomma, Tillhörighetens blomma,

Bönens blomma, Hoppets blomma

2/ Poetisk vandring genom året

Exempel på egna dikter som används i programmet:

I dina ögon, Gräsdoft och humlesurr, Fruktträdets bländande tid, Sommarens port,

Lovsång till Provence, Ytterst i havet, Blåklocka i oktoberljus, Hoppets hundra lågor,

Se Din konung, Ljuset stannar längre, Ljusets största seger.

3/ Livets tid är nu – Dikter om hopp och möjlighet

Exempel på egna dikter som används i programmet:

Guds gröna ängar, En handfull förtröstan, Livets obesegrade ljus, Våga gå på vatten,

Gåtfull katedral, Tänd ditt ljus, Bön om klarsyn, Livets tid är nu.

4/ Att läsa och skriva poesi

Första avdelningen innehåller poesi av ett urval författare:

Dan Andersson, Siv Arb, Werner Aspenström, Karin Boye, Margareta Ekström, Ylva

Eggehorn, Nils Ferlin, Alf Henriksson, Birger Norman, Bo Setterlind, Tomas

Tranströmer, Sonja Åkesson.

Andra avdelningen innehåller ett urval ur egen diktproduktion.

 

Tillsammans med Ingegärd Malmberg Bohlin

 

5/ Det finns en trädgård . Om yttre och inre trädgård

Poesi – bilder – berättelser

6/ Förundran – förnöjsamhet – förtröstan

Ett växelspel mellan poesi, bild och berättelse

 

Tillsammans med naturfotograf Gunnar Lundquist

 

7/ Naturligt vis.

Bilder och dikter som lyfter fram vikten av att uppleva och vårda naturens rikedom.

 

För beställning kontakta Kjell Olof Bohlin tel. 0390-310 81, 070/671 37 42

HemOmKontaktBöckerPoesikortFotopoesikortFotokortIngegärdProgramBildgalleri